g93 Posts

11/04/2024
10/04/2024
11/01/2024

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāli pieejami portālā ĢEOLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28480

21/12/2023

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojuma precizētie grafiskie materiāli pieejami ŠEIT, pārējie materiāli – portālā ĢEOLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23919

20/11/2023

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojumu materiāli pieejami portālā ģeolatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26208, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26210, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26212  

17/11/2023

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu Nr.1645 (protokols Nr.82.,5.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota…

25/10/2023

Pamatnostādņu 1. redakcijas publiskā apspriešana norisinās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādnes 2024.–2030. gadam (Pamatnostādnes) ir pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru SIA “Grupa93” izstrādā, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu…

16/10/2023

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra lēmumu “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures…

13/10/2023

2.novembrī, RSU aulā norisināsies dienu garš notikums (ne-konference), kas rada neparastas idejas pilsētu attīstībai. Galvenā tēma – “Žilbinošais mikrorajons”. Pasākuma mērķis – kļūt par katalizatoru nozīmīgām pārmaiņām pilsētās, kopīgi ar dažādām sabiedrības grupām  veidojot jaunas un neparastas idejas, sekmējot sadarbību…

10/10/2023

Ropažu novada pašvaldības dome 20.09.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 2698 “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, zemes vienībai “Liedes”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.76/2023,2.§). Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības…